Projekty UE

Miło nam poinformować, że nasza firma MARZANNA KIEZIK ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY “MARK” realizuje projekt wspófinansowany ze środków dotacji Unii Europejskiej:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.5 Nowoczesne firmy
Tytuł projektu: „Odtwarzanie dziedzictwa gospodarczego regionu w przedsiębiorstwie MARK”
Cele projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa w oparciu o rozwój oferty produktów naturalnych, tradycyjnych i regionalnych.

Efekty projektu: Ulepszona oferta produktowa (sękacz mazurski) nawiązująca do dziedzictwa regionu.
Wartość projektu: 538 309,50 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 371 958,73 zł.